صفحه اصلی > گزارش های عملیاتی  > فهرست مناقصه های واصله 


مناقصه بین المللی
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان مهلت مناقصه بین المللی پیشین خود را که بمنظور انتخاب سرمایه گذاران برای ساخت، بهره برداری و مدیریت کارخانه ریسندگی با ظرفیت تولید سالانه 6000 تن نخ ( Ring carded ) در بخش ترکمن باشی استان داش آغوز اعلام نموده بود تمدید می نماید:
 ٠٨:٥٥ - 1396/05/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
سازمان ملی راه های اوگاندا
بهسازی جاده روانکونیه-اپک-لیرا-اچولیبور (۱۹۱ کیلومتر) از وضعیت شنی به آسفالت
دولت اوگاندا درخواست خود را برای تامین مالی بهسازی جاده روانکونیه-اپک-لیرا- پورانگا (۱۹۱ کیلومتر) از وضعیت شنی به آسفالت به بانک توسعه اسلامی ارائه نموده است.
 ١٦:٤٤ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گئولوگیا (زمین شناسی ترکمن)
شرکت دولتی «ترکمن گئولوگیا» (زمین شناسی ترکمن)، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/04/26 تا 30 روز اداری، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٤٣ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/04/26 لغایت 139/06/09، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٤٠ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام تمدید مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما»وابسته به وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1396/04/28لغایت 1396/05/11 به منظور سرمایه گذار جهت ساخت و مدیریت کارخانه نخ ریسی پنبه با ظرفیت تولید 6000 تن نخ Ring carded ( در حومه ترکمن باشی استان داش آغوز مجتمع نساجی ترکمن باشی )تمدید مناقصه بین المللی به صورت رسمی اعلام نموده است:
 ١٦:٣٨ - 1396/04/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی
مناقصه بین المللی راه‌آهن اتیوپی
مناقصه شرکت راه آهن اتیوپی برای تامین
 ١٠:١٥ - 1396/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شرکت مخابرات اتیوپی
مناقصه بین المللی
مناقصه شرکت مخابرات برای تامین انواع برای تامین
 ١٠:٠٨ - 1396/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی
مناقصه شرکت شکر اتیوپی برای تامین انواع خدمات مشاوره‌ای
 ٠٩:٥٩ - 1396/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی اتیوپی
مناقصه شرکت کشتیرانی اتیوپی
مناقصه شرکت کشتیرانی اتیوپی برای تامین خدمات آموزش ICT
 ٠٩:٤٣ - 1396/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه بین المللی قزاقستان
مناقصه تجهیزات برق قزاقستان
مناقصه توسعه تجهیزات برق در ناحیه آرکا از استان بانکن
 ٠٨:٤٤ - 1396/04/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان(مجتمع نساجی ترکمن باشی ) از تاریخ 1396/03/25 به مدت30 روز تقویمی، به منظور خرید قطعات یدکی با کیفیت عالی و اصل جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» ، مناقصه بین المللی به صورت رسمی اعلام نموده است:
 ١٦:٤٣ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1396/03/23 به مدت30 روز تقویمی، به منظور تحویل مواد شیمیایی و رنگ جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» مجتمع شلوار لی بنام ترکمن باشی صفرمراد نیازوف ، مناقصه بین المللی به صورت رسمی ، اعلام نموده است:
 ١٦:٤٢ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط وزارت صنایع نساجی ترکمنستان
وزارت صنایع نساجی ترکمنستان، از تاریخ 1396/03/23 به مدت30 روز تقویمی، به منظور تحویل مواد شیمیایی و رنگ جهت شرکت تجاری خارجی «ترکمن دوکما» مجتمع شلوار لی بنام ترکمن باشی صفرمراد نیازوف ، مناقصه بین المللی به صورت رسمی ، اعلام نموده است:
 ١٦:٤٠ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت ترکمن گاز
شرکت دولتی «ترکمن گاز»، به منظور خرید و تأمین نیازمندی های خود به شرح ذیل از تاریخ 1396/03/22 لغایت 1396/05/09، اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٣٩ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مناقصات دولتی ترکمنستان
اعلام مناقصه بین المللی توسط شرکت دولتی ترکمن شیمی
شرکت ترکمن شیمی ترکمنستان، ، به منظور تامین نیازمندی های کارخانه شیمیایی خزر و نیازمندی کارخانه های ید برکت و بالکان آباد، از تاریخ 1396/03/19 تا 30 روز اداری اعلام مناقصه بین المللی نموده است:
 ١٦:٣٦ - 1396/04/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>