سید عباس عراقچی

araghchi@mfa.ir

نام: سید عباس نام خانوادگی:‌ عراقچی سال تولد: 1341 محل تولد: تهران وضعیت تاهل :‌ متاهل، دارای سه فرزند

سوابق تحصیلی
ردیفسال تحصیلیمحل تحصیلرشته تحصیلی
۱ 1375دانشگاه کنت در انگلستاندکتری علوم سیاسی (گرایش سیاست و حکومت)
سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
۱ از بهمن 1396 تاکنونمعاون سیاسی 
۲ شهریور 1392لغایت دی1396معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه
۳ آذر 1390لغایت شهریور 1392سخنگوی وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
۴ آذر 1390 لغایت شهریور 1392معاون آسیا واقیانوسیه ومشترک المنافع وزارت امورخارجه
۵ بهمن 1386لغایت آبان 1390 سفیر جمهوری اسلامی ایرانتوکیو، ژاپن
۶ آذر 1384 لغایت بهمن 1386معاون حقوقی و بین المللوزارت امور خارجه
۷ آذر 1383 لغایت آذر 1384رئیس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجهوزارت امور خارجه
۸ مهر 1382 لغایت آبان 1383رئیس اداره اول اروپای غربی وزارت امور خارجه
۹ دی 1378لغایت شهریور 1382با حفظ سمت سفیر اکردیته جمهوری اسلامی ایرانتالین، استونی
۱۰ دی 1378لغایت شهریور 1382سفیر جمهوری اسلامی ایران هلسینکی، فنلاند
۱۱ بهمن 1377لغایت آذر 1378مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۲ شهریور 1377 لغایت بهمن 1377معاون پژوهشی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللیدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۳ 1376لغایت 1377رئیس مرکز مطالعات خلیج فارسدفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
۱۴ 1370راه اندازی و سرپرستی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامیجده - عربستان سعودی
۱۵ 1370 لغایت 1372معاون اداره مجامع اسلامی، منطقه ای و غیرمتعهدهاوزارت امورخارجه
۱۶ 1368 لغایت 1370کارشناس اداره سازمان ملل متحدوزارت امورخارجه
فعالیت های علمی
ردیفعنوان
۱ رتبه اول پژوهشگر برگزیده سال 1384 وزارت امور خارجه، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۲ عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل با درجه استادیار، از تیر 1384
۳ استاد مدعو دانشگاه توکیو در Executive Management Program
۴ عضو شورای راهبردی سیاست خارجی وزارت امور خارجه از 1384 تا 1386
۵ عضو کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی شورای پژوهشهای علمی کشور، در سال 1378
۶ سردبیر مجله سیاست خارجی، طی سالهای 1377 الی 1379
۷ عضو هیات تحریریه مجله سیاست خارجی، از سال 1379 تاکنون
۸ عضو هیات تحریریه همشهری دیپلماتیک، از سال 1385 تا 1386 و از سال 1390 تا کنون
۹ عضو هیات علمی و تدریس در دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

ارتباط :