سید رسول مهاجر

سید رسول مهاجر، مدرک تحصیلی : فوق لیسانس روابط بین الملل از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی
ردیفسال خدمتسمتمحل خدمت
1.1399معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه 
2.1398-1399مدیرکل هماهنگی های روابط اقتصادی دوجانبه 
3.1394-1398سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد و سفیر اکردیته در لتونی 
4.1390-1394مدیرکل شرق اسیا و اقیانوسیه  
5.1387-1390سفیر جمهوری اسلامی ایران درپرتغال 
6.1383-1386مدیرکل کنسولی وزارت خارجه 
7.1382مشاور وزیر امور خارجه 
8.1378-1381سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان 
9.1372-1378رئیس اداره شرق و مرکز اروپا 
10.1369-1372سفیر جمهوری اسلامی ایران در رومانی وسفیر اکردیته در مولداوی 
11.1368-1369کاردار جمهوری اسلامی ایران در کلمبیا 
12.1367-1368معاون اداره اقتصادی آسیا و اقیانوسیه  
13.1366کارشناس اداره اقتصادی آسیا واقیانوسیه  

ارتباط :