مشخصات ژاپن

ساعت کاری نمایندگی

# عنوان بخش(کنسولی/سفارت) روز/روزهای هفته ساعت کاری
1. ساعات کار سفارت دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 تا 12:00- 13:00 تا 17:00
2. ساعات کار بخش کنسولی دوشنبه تا جمعه صبح ها از ساعت 10:00 تا 13:00

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

# نام تصویر سمت شهر محل استقرار
1. مرتضی رحمانی موحد سفیر توکیو
2. مرتضی رحمانی موحد سفیر توکیو
3. مرتضی رحمانی موحد سفیر توکیو

اطلاعات سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران

نام کشور
ژاپن
سفیر
جناب آقای هیرویاسو کوبایاشی H.E. Mr. Hiroyasu KOBAYASHI
تلفن
22660710
نمابر
22660747
وب­سایت
www.ir.emb-japan.go.jp
آدرس
خیابان مقدس اردبیلی، شماره 162