مشخصات جمهورى عربى سوریه

ساعت کاری نمایندگی

# عنوان بخش(کنسولی/سفارت) روز/روزهای هفته ساعت کاری
1. ساعات کاری سفارت در دمشق از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 30 :14
2. ساعات کاری سفارت در دمشق پنجشنبه از ساعت 8 الی 30 :13
3. ساعات کاری بخش کنسولی از یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 30 :8 الی 30: 12

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

نام
جواد ترکابادی
تصویر
سمت
سفیر
شهر محل استقرار
دمشق

اطلاعات سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران

نام کشور
جمهورى عربى سوریه
سفیر
جناب آقای عدنان حسن محمود H.E. Dr. Adnan Mahmoud
تلفن
22 05 90 31 – 2 22 05 53 32
نمابر
22 05 94 09
آدرس
بلوار افریقا، خیابان ایرج، شماره 20