مشخصات سوئیس

ساعت کاری نمایندگی

# عنوان بخش(کنسولی/سفارت) روز/روزهای هفته ساعت کاری
1. ساعات کار اداری سفارت از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 تا 17
2. ساعات کاری بخش کنسولی از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 12:30
3. تماس تلفنی با بخش کنسولی از دوشنبه تا جمعه از ساعت 14 تا 16

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

# نام تصویر سمت شهر محل استقرار
1. محمدرضا حاجی کریم جباری سفیر برن
2. محمدرضا حاجی کریم جباری سفیر برن
3. محمدرضا حاجی کریم جباری سفیر برن
4. محمد رضا حاجی کریم جباری سفیر برن

اطلاعات سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران

نام کشور
سوئیس
سفیر
جناب آقای جولیو هاز H.E. Mr. Giulio HAAS
تلفن
33 22.00.84.54
نمابر
22.00.60.02
وب­سایت
www.eda.admin.ch/tehran
آدرس
الهیه،خیابان شریفی منش، خیابان یاسمن، شماره2