مشخصات دولت کویت

ساعت کاری نمایندگی

عنوان بخش(کنسولی/سفارت)
زمان کاری سفارت و بخش کنسولی
روز/روزهای هفته
از یکشنبه تا پنجشنبه
ساعت کاری
از ساعت 8 الی 16 و بخش کنسولی 8 الی 11:30

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

نام
محمد ایرانی
تصویر
سمت
سفیر
شهر محل استقرار
کویت

اطلاعات سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران

نام کشور
دولت کویت
سفیر
جناب آقای مجدی احمد الظفیری H.E.Mr. Majdi Ahmad Al-Dafiri
تلفن
88785997-9
نمابر
88788257
آدرس
وحید دستجردی، خیابان ظفر، شماره 305