مشخصات مجارستان

ساعت کاری نمایندگی

# عنوان بخش(کنسولی/سفارت) روز/روزهای هفته ساعت کاری
1. ساعات کاری سفارت از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 تا 16:30
2. ساعات کاری بخش کنسولی جهت مراجعات حضوری از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:00 تا 12:00

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

نام
حمیدرضا نافذعارفی
تصویر
سمت
سفیر
شهر محل استقرار
بوداپست

اطلاعات سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران

نام کشور
مجارستان
سفیر
جناب آقای یانوش کواژ H.E. Mr. János Kovács
تلفن
04522255-04602255
نمابر
05032255
آدرس
دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره 10