مشخصات اسلونی

ساعت کاری نمایندگی

# عنوان بخش(کنسولی/سفارت) روز/روزهای هفته ساعت کاری
1. ساعات کاری بخش کنسولی دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت 9:00 الی 13:00
2. ساعات کاری سفارت از دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 الی 16:30

اطلاعات سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشور‌ها

نام
کاظم شافعی
تصویر
سمت
سفیر
شهر محل استقرار
لویلیانا