مشخصات رجوع به تابعیت اصلی بانوان خارجی

فرم میز خدمت

عنوان خدمت
رجوع به تابعیت اصلی بانوان خارجی
شناسه خدمت
10011462101
نام سامانه و آدرس
http://econsulate.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=452&pageid=42861
نوع خدمت
خدمت دستگاه های دولتی به مردم
شرح خدمت
بررسی درخواست بازگشت به تابعیت اصلی بانوان خارجی که به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنی پس از ازدواج با مردان ایرانی به تابعیت ایران پذیرفته شده اند.
مدارک لازم برای انجام خدمت
- تکمیل و امضا 3 نسخه درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی ، عکسدار و ممهور به مهر نمایندگی به همراه گواهی امضا متقاضی بر روی فرم؛ (فرم شماره 5)
- تکمیل و امضای 3 نسخه تعهدنامه مالیاتی متقاضی که به تأیید نمایندگی رسیده باشد؛ (فرم شماره 2)
- 15 قطعه عکس سه در چهار تمام رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده و ممهور به مهر نمایندگی؛
- 6 قطعه عکس سه در چهار نیم رخ جدید و یکنواخت متقاضی پشت نویسی شده و ممهور به مهر نمایندگی؛
- 7 نسخه تصویر برابر با اصل صفحات نوشته شده شناسنامه و کارت ملی متقاضی؛
- 2 نسخه تصویر برابر با اصل گذرنامه ایرانی متقاضی؛
- 2 نسخه اصل کارت آثار انگشت متقاضی؛
-درخواست کتبی متقاضی؛
-تصویر گذرنامه خارجی یا هرگونه مدرک مثبت تابعیت خارجی متقاضی؛
- تصویر سند ازدواج ایرانی؛
- تصویر سند طلاق یا اصل برگ خلاصه رونوشت وفات شوهر؛
-دریافت تعرفه مربوط به ارائه خدمات تابعیتی.
تذکر: بانوانی که شوهر آنها فوت شده و از فرزنذ سابق خود، اولاد دارند تا زمانی که فرزند به سن 18 سال نرسیده نمی‌توانند به تابعیت خود بازگردند.
قوانین و مقررات بالا دستی
ماده 986 قانون مدنی و نظام نامه تابعیت
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
سه ماه تا یک سال
هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان
طبق تعرفه مصوب هیأت وزیران
تلفن
021-61153123
ایمیل
TABEYAT@MFA.GOV.IR
مراحل گردش کار
1- اخذ مدارک توسط نمایندگی و تأیید آن2- ارسال درخواست به همراه مدارک به اداره تابعیت 3- استعلام از مراجع ذیصلاح 4- وصول پاسخ استعلامات 6- صدور سند رجوع به تابعیت اصلی7 - اخذ مدارک هویتی و مسافرتی ایرانی متقاضی 5- تحویل سند
مشمولین ماده 986 قانون مدنی
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

برچسب‌ها: