نشریات
امور کنسولی و دیپلماسی

کتاب «امور کنسولی و دیپلماسی» تالیف جان ملیس و آنا مار فرناندز و ترجمه محمود ادیب در سال 1398 از سوی اداره چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر گردید.
این کتاب به تحلیل ماهیت چندوجهی بعد کنسولی دیپلماسی در روابط بین الملل می پردازد و به فهم خواننده از مفاهیم کلیدی امور کنسولی و چالشهای کنسولی که سه قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین با آن مواجه هستند و همچنین ریشه های تاریخی نهاد کنسولی در اروپا کمک می کند. کتاب با تشریح این موضوع که چگونه میتوان امور کنسولی را در بستر گسترده تر رویه دیپلماتیک و بالعکس درک نمود، حوزه های نوینی را در زمینه مطالعات دیپلماتیک می گشاید؛ به گونه ای که مطالعه مغفول واقع شده نهاد کنسولی بتواند فهم خواننده را از دیپلماسی معاصر بهبود بخشد. در اهمیت این کتاب بر اساس آنچه در مقدمه آمده است، گئورگیو پورزیو، رئیس واحد مرکز وضعیت مشترک اروپا وابسته به شورای اتحادیه اروپا معتقد است، این اثر کامل و انتقادی مرجع اصلی در امور کنسولی محسوب می شود و همه افراد ذیربط این حوزه لازم است آن را مطالعه کنند. همچنین جی. آر. بریج، استاد مدعو سیاست بین الملل در دانشگاه لستر انگلستان معتقد است، کتاب فضای یک مشارکت ارزشمند در آن را مهیا می کند و کتاب دارای مقدمه ای قابل فهم و جزئیاتی جالب و غنی و حقیقتاً محرک ذهن است. آلان هنریکسون، مدیر مطالعات دیپلماتیک دانشکده حقوق و دیپلمسای فلچر در دانشگاه تافتن معتقد است، کتاب متشکل از فصلهایی که در آن به بسیاری از کشورها پرداخته است، شایستگی و میزان مشارکت نهاد کنسولی را به طور کامل تبیین می کند و از آنجاکه حرفه کنسولی، حرفه ای خاص، ارزشمند و حیاتی است. دست اندرکاران، مورخین و شهروندان جهانی از این اثر به روز و علمی خواهند آموخت و از آن بهره خواهند برد.