نشریات
مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی عبدالرحمن جامی

تازه های نشر

جلد اول و دوم کتاب «مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی عبدالرحمن جامی»در سال 1395 از سوی اداره نشر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است.

این دو جلد کتاب در بردارنده مجموعه مقالات اولین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام و شخصیت علمی و ادبی نورالدین عبدالرحمان جامی شاعر و عارف بزرگ و پرآوازه پارسی گوی قرن نهممی‌باشد که در مردادماه 1395 در شهرستان تربت جام برگزار گردید. این کنگره که به دنبال برگزاری دو همایش موفق در سال‌های 1393 و 1394 با عناوین: "از جام شیخ جام" و "بزرگداشت قاسم انوار" و در راستای سلسله همایش‌های تا هزاره شیخ جام در سطحی فراگیر و با ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار ‌گردید، با اقبال گسترده صاحب‌نظران و پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی روبه‌رو شد.

واقعیت این است که عبدالرحمن جامی شخصیتی بود که در زمان حیات خود مشهور شد و اشعار و آثار عرفانی ایشان نفوذ گسترده‌ای در شبه قاره، آسیای صغیر، عراق و شامات و خراسان بزرگ پیدا کرد. نفوذی که تا به امروز استمرار داشته و آنگونه که در برخی از مقاله‌های ارائه شده در مجموعه حاضر نیز پیدا است، علاوه بر شعر فارسی، اشعار کردی و ترکی نیز از سبک شعر عرفانی جامی تاثیر پذیرفته‌اند و بیش از 80 درصد از اشعار قوّال‌های پاکستانی برگرفته از اشعار جامی است.

همچنین برگزاری کنگره بزرگداشت جامی که با بیست و پنجمین سالگرد استقلال جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز همزمان شد، فرصتی برای تحکیم پیوندهای فرهنگی و تمدنی مردم ایران و منطقه پیرامونی آن فراهم آورد؛ منطقه‌ای که از دوران باستان همواره بخشی ناگسستنی از فرهنگ و تمدن ایرانی را تشکیل می‌داده است. نگاهی به آثار فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان و ادبیات فارسی در شهرهای هرات، سمرقند و بخارا و سراسر تاجیکستان و افغانستان، وجود  ابنیه و آثار معماری ایرانی - اسلامی در اقصی نقاط منطقه تا غرب چین، احترام به ارزش‌ها و آئین‌های مشترک مثل نوروز، عرفان و بردباری مذهبی و وجود شخصیت‌های فراوان علمی و ادبی و فرهنگی مورد احترام همه مردم منطقه، نشان از حضور و نفوذ بی‌مانند فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان فارسی در این مناطق دارد.

فهرست مطالب ارائه شده در این کنگره به شرح ذیل می‌باشد:

فهرست مطالب جلد اول

مقدمه

تاثیر قرآن و حدیث در کلام جامی

رویا احمد امرجی

تأثیر کمال خجندی بر غزلسرایی جامی

پروین احمدی بنکدار / یارجان رحمانی

بررسی سبحه الابرار جامی در سنت اول عرفانی

زهره اسماعیلی دهاقانی /طیبه پرتوی راد

رابطه جامی با نوایی

محمداسلم افضلی

جامیواندیشه‌ی " جبرواختیار "

پریساایزدیشریفی

افسانه‌ی یوسف وزلیخا درسنت‌های ادبی وادبیات کهن شرق وغرب

ماریا بنت

جایگاه زن در مثنوی سلامان و ابسال جامی

محمد بهنام فر/ فاطمه زهرا اصفهانی کندکلی

بررسی تطبیقی مرگ اندیشی از نگاه عارفانه غزالی و جامی

نسرین بیرانوند/ دکتر حسین آریان/ پگاه تلاوری

رمزگشاییداستانسلامانو ابسالجامیو قیاس آن با دیگر داستان­هایرمزی

محمدرضاپاشایی/ مهدیحمزهپورسوینی

جامی وتسنن متشیعانه؛ پژوهشی درمذهب جامی

دکترمحمودجعفری دهقی/  علی ایلنت

تاریخ اجتماعی عصر جامی

دکتر نادره جلالی

بررسی سبک و محتوای رقعات (نامه‌های) جامی

محمّدتقی جهانی/  علیرضا اسدی

بررسی مکتب واسوخت در غزلیات جامی

علی حیدری/ معصومۀ یاسمی فر

تأثیر اعتقادنامة جامی بر مثنوی کردی«روله بزانی»

 اکبر حیدریان

خلاصة انیس الطالبین،اثری ناشناخته از مولانانورالدین عبدالرحمن جامی

دکتوراحمدغنی خسروی

جامی و تصوف خراسانی قرن نهم؛ بررسی تاثیر گرایشات نقشبندیه بر

اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی-  عبدالرحمن جامی

مرتضی دامن پاک جامی

جایگاه تساهل مذهبی تیموریان در پیشرفت اندیشه‌ی تشیع

شهربانو دلبری

زن رمزنفس وگناهسیمای زن در سلامان وابسال جامی

نارون رجایی

تحقیق عرضی هنری وموسیقاییعبدالرحمن جامی

عسکر رجب اف

محمدعلی رجبی/  ناهید جعفری دهکردی/ مصطفی لعل شاطری

داوری آتش آیینی کهن در مثنوی سلامان و ابسال جامی

جواد رسولی

نگاهی به تلاشهای پژوهشگران معاصر عرب در معرفی جامی

زهرا رفیعی راد

جستاری در لوایح جامی و لوایح عین­القضاه همدانی

دکتر سعید روزبهانی / فاطمه نظرزاده

 

Summary of Selected Papers in Russian and English

- Идибек Зиёев –доктори илмњои фалсафа, профессор, мудири кафедраи онтология ва назарияи маърифати Донишгоњи миллии Тољикистон

- Федина Яна Владимировна

- ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖАМИ,

НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЕГО ЛИТЕРАТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ.

- М.М. Бент

Челябинский государственный университет

Легенда о Юсуфе и Зулейхе в восточной и европейской литературных традициях (на примере поэмы А. Джами «Юсуф и Зулейха» и романа Т. Манна «Иосиф и его братья»)

- Шоњусайн Амирхонов – номзади илмњои фалсафа, муовини сарвари донишкадаи фалсафаи Донишгоњи миллии Тољикистон

- Chelyabinsk State University

Yusuf and Zuleika Legend in Oriental and European Literary Traditions (based on A. Jami’s poem ‘Yusuf and Zuleika’ and

Th. Mann’s novel ‘Joseph and His Brothers’)

- Firuz Fevzi- Kabul University Lecturer of Turkology Department

Kabul / Afghanistan

فهرست مطالب جلد دوم

بررسی جایگاه جامی در ادبیات عرفانی

حسین شاکری/ منزلت عرفانی جامی/ محمدجواد شمس

منزلت عرفانی جامی

محمدجواد شمس

نامه‌های منظوم جامیبه سلاطین ترکمان:ارزش ادبی و تاریخی

سعادت شیخی اوا

تامّلی در استقبال جامی از سوگ سرودۀ خاقانی

رامین صادقی نژاد

توصیه‌هایی از جامی در مهار زبان

دکتر قاسم صافی

جامی‌شناسیدرتاجیکستان

دوکتورشمس‌الدّینصالح اف (تاجیکستان)

جغرافیای تاریخی خرجرد جام (مولد عبدالرحمن جامی)

عبدالطیف عرب تیموری

تاثیرات آثار حضرت مولانا عبدالرحمن جامی بالای جوانان دانشجوی

دانشـگاه‌ها ومکاتب اقغانسـتان

فیروز "فوزی / علی شیر فوزی"

جایگاه ائمه اطهار ع در شعر جامى

دکتر محمد قاسم

تأثیر جامی بر ادبیات آذربایجان

ابراهیم قلی اوف

جامی و نحله‌های عرفانی

دکتور عبدالقیوم قویم

جایگاه عبدالرحمن جامی در ادبیات ترکی و رمز آتش در مثنوی سلامان و ابسال

سِوال گونبال

ملاعبدالرحمان جامی و جریانات فرهنگی - مذهبی عصر تیموری

مصطفی گوهری فخرآباد

دشتخرگرد در گذر زمان

رجبعلی لبّاف خانیکی

بازتاب اندیشه‌های عرفانی فرقۀ نقشبندیه در آثار جامی

دکتر محبوبه مباشری/ عاطفه احمدی

تقابل روایت پردازی جامی در بهارستان با گلستان سعدی

دکتر فرشته محجوب

اثر "سلامانوابسال" عبدالرحمن جامی و رمزسازی حکایت‌ها در ادبیات تصوف

دکتر نزاکت محمدلی

اندیشه و حیات سیاسی و اجتماعی جامی

دکتر محسن مدیر شانه چی

نگاهی به درون مایه‌های طنز در شعر جامی

رحیم مزهر عتابی

درباره پژوهش‌های روسی آثار نورالدین عبدالرحمان جامی

فرشته مشهدی رفیع/ موزونه شکربیکوا

انعکاسمسائلاخلاقیدر "بهاریستان" عبدالرحمانجامی

دکترمولاناوهمطربه

نظرعبدالرحمان جامی بر شعرای عارف در «بهارستان»

دکتور بدرالدین مقصوداف

تأمّلی در نگاه خاورشناسان به آثار جامی

فرهنگ مهاجرانی

تاثیر پذیری جامی از عرفای پیشین

زهرا مهاجری

مقایسه داستان یوسف و زلیخا جامی با سودابه و سیاوش فردوسی

رقیه مهماندوست

بررسی رسالۀ نائیۀ عبدالرحمان جامی با رویکرد بینامتنیت

ثریا مؤمنی

انسانم آرزوست

دکتر محمد مهدی ناصح

جامی و نوایی

دکترامیر نعمتی لیمائی / دکتر علی امینی­زاده

تطور مفهوم عشق(در سیرطولی احمد غزالی، عین القضات همدانی و عبدالرحمان جامی)

دکتر مهدی نوروز / فرنگیس فرهود

بحثیدرویژگی‌هایهنریغزلیاتجامیبا تکیه بر دو غزل

دکتر نورعلینورزاد

بررسی سیمای زن در نفحات الانس و سلامان ابسال جامی

 نیلوفر نیک سیر